Indberetning af sygedage

Sygedage skal indberettes via denne blanket!

For ikke at have flere blanketter at holde styr på, er blanketten “Opgørelse over ferie m.v.” udvidet, så der også kan noteres sygdom osv på den !

Se cirkulæret her! (kræver login til Den digitale arbejdsplads)